• CONSULTANCY AVG/GDPR

DE NIEUWE AVG

IS UW ORGANISATIE KLAAR VOOR DE AVG?

Met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de bescherming van persoonsgegevens aangescherpt.  Dat dit impact heeft op uw organisatie is evident, zo zult u datalekken moeten melden en een verwerkingsregister bij moeten houden. Dit vraagt in de meeste gevallen om een een andere manier van werken en ICT is hier een essentieel onderdeel hiervan.

AVGc AANPAK

IS DE AVG EEN LAST OF EEN KANS?

AVGc overziet alle aspecten zoals juridisch, ICT en procedures. We onderscheiden ons door alles te benaderen vanuit de rechten van het individu. We zien niet alleen kosten, maar ook kansen en daarmee besparingen of extra inkomsten. AVGc werkt snel, pragmatisch en professioneel.

AVGc ACADEMY

HEBBEN UW MENSEN DE JUIST OPLEIDING?

De AVG is geen ééndagsvlieg. Structurele aandacht voor privacy binnen uw organisatie is essentieel. Aan de slag met AVG in uw huidige werkomgeving?  AVGc biedt in haar AVGc Academy opleidingen tot maximaal 12 dagdelen, waardoor uw medewerkers snel bekend zijn met de AVG en de juiste  dienstverlening kunnen leveren.

CONTACTGEGEVENS

avg@avgc.nl