Per 25 mei 2018 krijgt elk bedrijf, vereniging , stichting of organisatie te maken met de AVG. AVGc benaderd de werkzaamheden in kader AVG wet niet als een last, maar als een kans. zoals:

  • Bewustwording van de medewerkers hoe om te gaan met privacy gevoelige gegevens en de benodigde veranderingen in de organisatie.
  • Kans om de “kasten” eens goed op te ruimen. Dataminimalisatie, Data encryptie is bij meeste bedrijven zwaar onderbelicht.
  • Integratie in dagelijkse werkzaamheden door serieus werk te maken van Privacy by Design en Privacy by Default.

Onze opdracht begint met een Quickscan. Deze quickscan levert een overzicht van verbeterpunten met uitleg en toelichting op prioriteiten.

Hierna stellen we een Roadmap op. Dit is een globaal stappenplan met taken en verantwoordelijkheden en de gewenste einddatum.,

Na goedkeuring  wordt de roadmap omgezet in een Implementatieplan. Dit implemantatieplan wordt stap voor stap uitgevoerd

Als laatste stap laten we een audit uitvoeren (optioneel) door een erkende externe auditor, waarna Goedkeuring volgt.