In de nabije toekomst zullen bedrijven waar u mee samenwerkt of wilt gaan samenwerken, gaan vragen naar bewijs dat U aan AVG/GDPR voldoet. AVGc is reeds in contact met de Autoriteit Persoonsgegevens(AP) en  de Raad van Accreditatie (RvA). Dergelijke zaken moeten zich nog verder ontwikkelen. Uiteraard staat AVGc er voor open wanneer u een andere partij een controle laat doen. Desgevraagd kunnen wij U kontakten aandragen