Vertrekpunten zijn voor AVGc een Roadmap, Quickscan, Blueprint of Gap-analyse met betrekking tot AVG. Daarbij houden we rekening metuw uitgangspunten/ randvoorwaarden zoals prioriteiten en einddatum.

AVGc maakt voor u een implementatieplan op basis van door u gewenste projectmanagement methodiek. De aanpak is op maat voor de grootte en complexiteit van uw organisatie. Kwaliteit, Tijd en Kosten maken hier vanzelfsprekend onderdeel van uit.

AVGC is voorstander van veel zelfwerkzaamheid, omdat AVG een integraal onderdeel dient te worden van de bedrijfsvoering. Zelfwerkzaamheid verlaagt bovendien de externe kosten.

Realisatie van door AVGc opgestelde implementatieplannen w orden getrokken door een AVGc projectmanager en/of begeleid door een AVGc senior management consultant.