Quickscan of Eerste Analyse?

Een quickscan of eerste analyse dient bij voorkeur uitgevoerd te worden door een onafhankelijke partij, zoals AVGc of een  AVGc partner. Deze scan geeft inzage in tekortkomingen en/of verbeterpunten.

Hoe groter een organisatie, diversiteit van diensten, des te complexer worden de AVG werkzaamheden. Er is niet één weg die naar Rome leidt, maar meerdere facetten bepalen de oplossingen.

AVGc stelt voor u op basis van uw uitgangspunten en Quickscan resultaten meerdere routes op en adviseert de best mogelijk route.Dit noemen we ook wel de Roadmap.