Opleiding van deze medewerkers is van groot belang en AVGc heeft hiervoor de volgende trainingen ontwikkeld:

  1. AVG Workshop van 3 dagdelen, waarna uw organisatie zelf de AVG implementatie kan uitvoeren.
  2. Bijscholing projectmanagers voor AVG projecten;
  3. AVG Ready Workshops van 5 dagdelen, alleen voor kleine organisaties. Na deze workshop bent u AVG ready.
  4. Train de Trainer om zo gekwalificeerde trainers in uw eigen organisatie te hebben;
  5. Opleiding tot Functionaris Gegevensbescherming (FG);
  6. Opleiding tot Data Privacy Officer;
  7. Specialist advisering, ondersteuning Privacy by Design en Privacy by Default;

In onze workshops/trainingen gebruiken we het boek Grip op de AVG dat iedere deelnemer ontvangt bij de eerste deelname.