Hoe ver bent u met de invoering van de AVG?

Is uw organisatie AVG-proof of weet u het eigenlijk niet…. Vanaf 25 mei 2018 treedt de AVG in werking en moet u aan kunnen tonen dat u voldoet aan de eisen die in de verordening wordt gesteld. Hierbij geldt een omgekeerde bewijslast en de Autoriteit Persoonsgegevens kan u een boete opleggen van 20 miljoen of 4% van de wereldwijde omzet.

Tijd om in actie te komen!

 

Aanpak

Om de huidige status binnen uw organisatie te inventariseren hebben we het volgende stappenplan ontwikkeld:

 1. Inventarisatie awareness medewerkers en management
  In hoeverre is het management en zijn de medewerkers op de hoogte van de AVG
 2. Inventarisatie geregistreerde persoonsgegevens
  Welke persoonsgegevens registreert uw organisatie en waarvoor
 3. Inventarisatie verwerkingen en processen
  Welke processen verwerken persoonsgegevens
 4. Inventarisatie verwerkingsovereenkomsten derden
  Aan welke organisaties worden verwerkingen van persoonsgegevens uitbesteed
 5. Inventarisatie toestemming verwerking
  Welke toestemming heeft uw organisatie voor verwerking van persoonsgegevens
 6. Schrijven adviesrapport
 7. Presentatie

 

Resultaat

Bovenstaande aanpak geeft u inzicht in hoeverre u AVG-proof bent + concrete aanbevelingen voor het vervolg.