AVGc diensten kunnen worden afgenomen als:

  • Servicecontract van 1 tot 5 jaar, met automatische verlenging;
  • Project met resultaatverplichting (AVGc levert ook de projectmanager en AVGc consultant)
  • Detachering tegen dagtarief

AVGc diensten zijn:

  • AVG Ready maken.
  • Functionaris Gegevensbescherming (FG)en kwartiermaker (DPO Data Privacy Officer)
  • Quickanalyse voor de gehele organisatie of een beperkt deel
  • Data Protectie Impact Assessment
  • Keten onderzoek
  • Advisering en ondersteuning Privacy by Design en Privacy by Default
  • Projektleiding en Projektondersteuning.