Graag willen wij middels deze brief onze mening kenbaar maken, over onze a.i. manager Dick Bins.

In eerste instantie hadden wij (afdeling rekencentrum) zoiets van “alweer een nieuwe manager”, maar na enkele dagen was het ons al snel duidelijk dat Dick Bins iemand is die beslissingen durft te nemen niet wacht tot het echt te laat is. Voor ons (afdeling rekencentrum) is hij een echte aanwinst voor het team omdat hij duidelijk, eerlijk en transparant is. Graag zien wij Dick voor een langere periode als manager op onze afdeling zodat er weer rust komt op de afdeling. Wij hopen dat Dick ook de gelegenheid en ruimte krijgt binnen VieCuri om zijn visie te kunnen uitvoeren.

Medewerker ICT Medisch Centrum VieCuri

Sinds jouw komst zie ik zeker een verbetering binnen de RC club, zaken worden nu sneller opgepakt en de mensen zelf lopen duidelijk gemotiveerder rond. Ze krijgen er weer “zin” in, en dat is iets wat ik al lang niet meer heb gezien. Ik hoop dan ook dat we deze lijn kunnen vasthouden in de toekomst. Maar ICT is niet alleen RC en het zou mooi zijn als we deze trend kunnen doorzetten over de hele linie. We kunnen dit niet alleen.

Peter Hartman Medewerker ICT, Medisch Centrum VieCuri

Dick is een gedreven en ervaren projectmanager, hij kent de zorg en hij kwam met pragmatische oplossingen. Zowel bij de voorbereiding als bij de uitrol was hij nauw betrokken en daardoor is het project goed, binnen de gestelde tijd, opgeleverd.

Goed project, duidelijke afspraken, goed bereikbaar. Hij weet waar de mogelijke hobbels liggen en communiceert die goed met alle betrokken partijen.

Manager ICTOLVG

Het RC zou samen met de TD een inventarisatie plus een verificatie van het VOS/Seinen systeem doen. De verificatie was een, voor de aanwezige RC-medewerker, moeilijk te realiseren activiteit. Via jouw voorstel, om hiervoor een tijdelijke administratieve kracht in te huren, is deze verificatie snel afgerond.

Zo is er, door dezelfde administratieve kracht, veel werk verricht in het kader van de inventarisatie en opschoning van de externe netwerkverbindingen. Deze activiteit maakt deel uit van een traject om te komen tot een beter beheer van de externe netwerkkoppelingen, zodat leveranciers niet meer zonder toestemming of medeweten van VieCuri werkzaamheden aan systemen in ons interne netwerk verrichten. Dit soort werkzaamheden heeft in het verleden immers enkele incidenten opgeleverd en dit moest via maatregelen voorkomen worden.

Bij het RC was het gebruikelijk om systeemwachtwoorden in een eenvoudig excel-bestand op te slaan. Dit gevoelige bestand was vrij toegankelijk voor veel medewerkers (en externen) en VieCuri liep hiermee een hoog risico op misbruik van systemen. Op voordracht van jou is dit bestand vervangen door een beveiligde omgeving voor de opslag van wachtwoorden.

Als verbetermaatregel voor een betere beheersing van projecten wordt op dit moment gebruik gemaakt van een template voor het schrijven van een plan van aanpak, waardoor er meer inzicht gegeven kan worden in o.a. de activiteiten, de noodzaak, de kosten en de risico’s van een ICT project.

Jean Coenen Security Manager, Medisch Centrum VieCuri